آیا داروهای گیاهی میتوانند از نظر درمان با داروهای شیمیایی رقابت کنند؟

امروزه استفاده از گیاهان دارویی در تولید داروهای مکمل به منظور پیشگیری و یا کمک به درمان بیماریها بسیار رایج گردیده است. ولی این بدان معنا نیست که داروهای گیاهی برای درمان بیماریها موثر نیستند، بلکه در بسیاری از موارد داروهای گیاهی از اثر بخشی بیشتری در مقایسه با داروهای شیمیایی برخوردارند. البته این امر مستلزم استفاده از گیاهان با کیفیت، فرآوری استاندارد و فرمولاسیون مناسب میباشد. همچنین باید توجه داشت که در حال حاضر داروهای گیاهی به تنهایی قادر به علاج تمام بیماری ها نمی باشند. ولی از آنجائیکه استفاده از داروهای گیاهی عوارض کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارد، توصیه می گردد حتی الا مکان راه علاج بیماری ها را نخست در بین داروهای گیاهی جست و فقط در صورت لزوم به داروهای شیمیایی رو آورد. این روالی است که معمولا پزشکان مجرب در بسیاری از کشورهای پیشرفته بدان مبادرت می ورزند.