برای حصول اطمینان از کیفیت داروهای گیاهی چه اقداماتی انجام می پذیرد؟

اول باید توجه داشت که تولید داروی گیاهی مرغوب مستلزم بهره گیری از گیاه دارویی با کیفیت است. برای این منظور دقت در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت و حتی مراحل پس از برداشت گیاهان دارویی برای حفظ مواد موثر این گیاهان بسیار مهم و الزامی است. پس از تهیه گیاه مناسب، فرآوری این گیاهان باید با رعایت ضوابط علمی در انتخاب حلال مناسب و شرایط بهینه استخراج انجام پذیرد. اهمیت این مرحله نیز در حفظ ترکیبات طبیعی و موثر موجود در گیاه در طول فرآیند استخراج بسیار حائز اهمیت است. در نهایت فرمولاسیون محصول نهایی برای دستیابی به بالاترین میزان اثربخشی و حفظ و پایداری خواص دارویی صورت می پذیرد. در شرکت زردبند تمام مراحل فوق الذکر با رعایت ضوابط “کنترل کیفی حین تولید”(IPQC) تحت کنترل دقیق متخصصین قرار دارند.