روش‌های مصرف گیاهان دارویی (Medicinal plants)

گیاهان دارویی Medicinal plants و معطر عمدتاً به فرمهای زیر مصرف می‌شوند.

  • گیاه تازه Fresh plant
  • گیاه خشک شده یا کنسرو شده Dried plant
  • به صورت فرآوری شده توسط حرارت Processed plant
  • استحصال مواد مؤثر در صنعت Plant Industry